Altri prodotti


Kvass “Danilo Pohmelniy” (box*6) 2L (SOB)
Kvass “Monastirskiy Classic” (box*6) 2L (SOB)
Ketchup, Tomato “K Shashliku” Torchin, NORD (box*35) 300g
Soft Drink, Lemonade “Zhivchik Apple”, PET (box*6) 2L (SOB)
Soft Drink, Lemonade “Zhivchik Pear”, PET (box*6) 2L (SOB)

Sweets, Marshmallow With Condenced Milk Taste “Masha I Medved” (box*10) 300g
Halva “Podsolnechnaya Druzhkovskaya” (box*5) 1kg (SOB)
Sweets “Bonjour Dessert” Strawberry Cream (box*9) 232g
Vanilla Crackling Bagels (box*10) 300g (SOB)
Sweets, Marshmallow With Condensed Milk Taste “Vkusnyascha” (box*10) 300g

Mixed Jelly Sweets “Bonny Fruit / Marine Mix”, Roshen (box*18) 250g
Sweets “Korivka Roshen”, Roshen (box*12) 205g
Sweets “Korivka”, Roshen (box*7) 1kg
Sweets, Marshmallow With Vanilla Taste “Vkusnyascha” (box*10) 350g
Sweets, Marshmallow In Chocolate Glazing “Vkusnyascha” (box*10) 250g

Sweets, Marshmallow With Orange Flavour “Vkusnyascha” (box*10) 300g
Sweets, Marshmallow With Vanilla And Raspberry Flavour “Vkusnyascha” (box*10) 350g
Gingerbread “Zaporozhskie” With Honey Flavour, Hlebodar (box*16) 400g
Gingerbread “Assorti” With Caramel Flavour, Hlebodar (box*16) 400g